Tweet Contact Me Facebook Myspace Home Website Upcoming Shows Home Website Youtube

{2008 אָנדֶר קוֹנסטרקשן - {דמו

by עינב ג'קסון כהן

/
1.
2.
3.
4.

about

זה דמו שהוקלט בחדר השינה שלי באפריל 2008 עם חברי הטוב עידו שטרנברג.
יש בו ארבעה שירים.
ארבעתם מופיעים גם באלבום הבכורה שלי - עץ נופל ביער
:בואו להאזין / להוריד
music.einavjackson.com/album/--2

credits

released April 1, 2008

כל המילים והלחנים, שירה ופסנתר: עינב ג'קסון כהן
סינטי, גלוקנשפיל וקסיו : עידו שטרנברג
עיצוב עטיפה: נוית בר // תודה גם לטל אבירם
צילום תמונה: סיון שחור

tags

license

Some rights reserved. Please refer to individual track pages for license info.
Track Name: עץ נופל ביער - דמו
אם אני רוצה
להכיר את הצער
יד אחת קשורה
ויד אוחזת תער

להירדם עם החמה
להתעורר עם הסהר
וכמה שאישן
רואים את הפער

אז אם אני רוצה
להכיר את הצער
כמה שאצרח
זה עץ נופל ביער

אני עומדת על ההר
והוא נשבר נשבר
אני פותחת את השער
והוא נסגר נסגר

אז גם אני רוצה
להכיר את הצער
אבל כמה שאצרח
זה עץ נופל ביער

כשאני עומדת על ההר
והוא נשבר נשבר
כשאני פותחת את השער
והוא נסגר נסגר

נסגר
Track Name: קור כלבים - דמו
יש לי לב מאבן
יקרה
וזכוכיות בבטן
מול המראה

איך את מתחפשת
לפניי
חצי כיתת יורים

איזה כיף לך את יכולה
לעשות אהבה
גם בקור כלבים

גם לך יש לב מאבן
לא רק לי
ואם את מתחפשת
אז לא מולי

עכשיו את מתפשטת
לפניי
חצי מיטת חולים

תודי זה כיף את יכולה
לעשות אהבה
גם בקור כלבים
Track Name: ניתוח לב פתוח - דמו
בחיים הישנים לפני שנתיים
אני יפה ורזה בירכיים
ויש לי חשק אמיתי
לרצות אותך רוצה אותי
אוכלת בידיים

בחיים הישנים לפני חודשיים
הסדינים נקיים ויש סירים על הכיריים
יש לי צבע אמיתי
בשורשים של השיער
מפרידה חלב בשר

בוא ותעשה לי סדר
אני רק רוצה לנוח
בפינה של החדר
ניתוח לב פתוח

בחיים הישנים לפני שבועיים
לילה אחד נוגעות בי ארבע ידיים
ויש לי חשק אמיתי
לרצות אותן רוצות אותי
מלאה בירכיים

בחיים הישנים לפני יומיים
אור עולה עלי ועל יובש בשפתיים
ויש לי פחד אמיתי
שתגלה אותי
אוכלת בידיים

בוא ותעשה לי סדר
אני רק רוצה לנוח
בפינה של החדר
ניתוח לב פתוח

בוא זה יהיה בלי רגש
לא נעשה מזה סיפור
בפינה של החדר
ניתוח לב סגור

בחיים החדשים עוד שעתיים
הקירות לבנים ותחבושות על הידיים
ויש לי חשק אמיתי
לגדל אותו איתי
מלאה

בוא ותעשה לי ילד
ניתוח לב פתוח
בפינה של החדר
שוכב הימור בטוח
Track Name: לא להעיר את החיה - דמו
במעגל הזה
יש חוזה
כמה שנתפרק
אין ספק
לא נדבר על זה

ברגע של כנות
יש הזדמנות
וכמה מבזה
(אז) אני רוצה
לא לדבר על זה

לא להעיר את החיה
נשכח מה שהיה
ונשאר ביחד
רק לא להעיר את החיה

במיטה די קטנה
יש הבנה
עוד ניסיון רזה
להתאמן
בלא לדבר על זה

לא להעיר את החיה
נשכח מה שהיה
ונשאר ביחד
רק לא להעיר את החיה

במעגל הזה
יש חוזה
כמה שנתאפק
אין ספק
לא נדבר על זה